Tata Steel Kolkata 25K - 18th December 2022
tata_logo
idfc_bank

pacers

NoNameCategoryBusBus
1Sunmbul Rahman10K55 minA
2Jhilum Sarkar10K60 minA
3Sonal Paul10K60 minB
4Swatii Jain10K65 minB
5Samarpita Kar Bhattacharya10K65 minC
6Vinisha Bhatia10K70 minC
7Shrabantika Roy10K70 minD
8Harsha Pandey10K75 minD
9Vibha Kejriwal10K75 minE
10Sakina Patel10K80 minE
11Abeda Khasamwala10K80 minE
12Roshni Guhathakurta10K85 minF
13Rupa Das10K85 minF